Despre noi

AQVA TERMO SANIT este o societate comercială cu capital privat integral românesc, înfiinţată pentru a asigura produse şi servicii de cea mai bună calitate în domeniul instalaţiilor, pornind de la ideea că merităm tot ce este mai bun pentru confortul nostru. Activitatea firmei a început în anul 1997 cu un număr de doi angajaţi. Munca susţinută, investiţiile şi preocuparea continuă pentru dezvoltare, ne-au permis ca în prezent să funcţionăm cu un număr de 42 angajaţi şi un parc auto cu mijloace de transport şi utilaje pentru sisteme de climatizare, alimentări cu apă, instalaţii termice, instalaţii de gaz, verificări metrologice, construcţii şi terasamente. Astfel, am reuşit ca în acest interval de timp, să ne bucurăm de aprecierea unui segment de piaţă semnificativ în întreaga ţară. Fie că este vorba de centrale termice sau instalaţii de încălzire centrală, contoare de apă caldă sau rece, deviza noastră în relaţiile cu clienţii este:

„Calitatea face diferenţa!”

Dorim să oferim clienţilor noştri nu numai cel mai bun raport calitate/preţ pentru produsele şi echipamentele noastre ci şi servicii complete, prompte şi orientate pe specificul fiecărei lucrări. Gama vastă şi variata de produse pe care o deţinem în stoc permite clienţilor să realizeze lucrările de instalaţii proiectate fără să se mai adreseze unui alt furnizor. În plus, avem posibilitatea de a importa într-un timp foarte scurt produsele pentru care stocul se dovedeşte insuficient la un moment dat, asigurând astfel satisfacerea oricărei cereri.

Misiune/Viziune/ Valori

MISIUNE

Ne propunem să oferim investitorilor din domeniul instalaţiilor posibilitatea de a-şi realiza proiectele într-un mod organizat, profesionist, asigurându-le respectarea termenelor de execuţie şi realizarea parametrilor de calitate.

VIZIUNE

Suntem orientaţi spre realizarea unui management modern, bazat pe activitatea în echipă, pe învăţare organizaţională şi pe o politică corectă de dezvoltare şi motivare a angajaţilor.

VALORI

 • Respect faţă de clienţi
 • Profesionalism: serviciile unei companii cu experienţă; control asupra proceselor de management; oferim servicii complete şi complexe (montaj, service, autorizaţii); răspundem celor mai exigente solicitări.
 • Orientarea spre nou:oferim servicii noi, care să vină în completarea celor existente; utilizăm echipamente moderne, folosim tehnici şi sisteme noi.

Management

MANAGEMENTUL CALITĂŢII – ISO 9001:2008

Ne propunem: „Să atingem şi chiar să depăşim aşteptările clienţilor noştri!”
O organizaţie economică se menţine doar rămânând competitivă, acest lucru realizându-se prin orientarea spre calitate şi prin adoptarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii.

MANAGEMENTUL DE MEDIU – ISO 14001:2005

Cheia succesului în managementul de mediu este: „Integrarea protecţiei mediului în întregul proces de producţie şi nu adăugarea acestei protecţii la final”.
În acest sens, ne-am orientat spre structurarea proceselor şi activităţilor organizaţiei în direcţia îmbunătăţirii eficienţei acestora şi a profitabilităţii firmei,concomitent cu minimizarea cantităţii de deşeuri evacuate în timp.

MANAGEMENTUL ÎN SECURITATEA MUNCII – OHSAS 18001:2008

Ne bazăm pe principiul: „Grija faţă de oameni înseamnă grijă faţă de tine!”
Standardul internaţional pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, OHSAS 18001 se impune ca o cerinţă în activitatea fiecărei organizaţii.

Autorizatii

ISCIR:

 • Verificări tehnice periodice şi autorizarea funcţionării (PT/CR4/A,B/E/D/1,2,3/0103/0/)
 • Punere în funcţiune (PT/CR4/A,B/E/D/1,2,3/0103/0/)
 • Montare/Instalare (PT/CR4/A,B/E/D/1,2,3/0103/0/)
 • Service şi reparare (PT/CR4/A,B/E/D/1,2,3/0103/0/)

ANRE:

 • Execuţie, verificare şi revizie instalaţii de utilizare gaze naturale
  (Nr. Autorizație 12561)
 • Proiectare instalaţii de utilizare gaze naturale (Nr. Autorizație 12561)
 • Autorizaţii, proiectare şi execuţie instalaţii electrice şi linii electrice de joasă şi medie tensiune.

BRML:

 • Laborator de metrologie/verificări metrologice (009 – 11)
 • Montator M.D.M / montaje (PH-07-029-12)
 • Reparator M.D.M / reparaţii (PH-03-012-11)

Proceduri de sudare:

 • (SRS tip SS, SD tip BW,SRM tip SW)

De asemenea societatea noastră este autorizată ISCIR pentru:

 • Verificări tehnice periodice şi autorizarea funcţionării centrale termice
 • Punere în funcţiune centrale termice
 • Service şi reparare centrale termice
 • Verificări, revizii şi remedieri instalaţii utilizare gaz
 • Cazane murale sau de pardoseală pentru încălzire centrală cu tiraj forţat sau tiraj natural P < 70kW
 • Cazane de pardoseală pentru încălzirea centrală de la 70kW pănă la 300 kW
 • Cazane de apă cu Pmax ≤ 300 kW, Pmax ≤ 6 bar ( altele decât cele care fac obiectul PT ISCIR A1 - 2002)
 • Cazane de apă caldă cu 300 kW < Pmax ≤ 17000 kW, pmax ≤ 9bar
 • Cazane de abur de joasă presiune cu : D ≤ 4 t/h, pmax ≤ 0,5 bar

Serviciile noastre

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE INSTALAŢII

 • Proiectăm şi executăm: instalaţii complexe pentru toate tipurile de construcţii civile şi industriale (spaţii de producţie, show-room-uri, hipermarket-uri, mall-uri, ansambluri rezidenţiale, hoteluri, săli de sport, centre medicale, lăcaşuri de cult).
 • Proiectăm şi executăm: instalaţii de climatizare şi staţii de tratare aer.
 • Proiectăm şi executăm: centrale termice de mare putere precum şi instalaţii de încălzire cu tuburi şi panouri radiante.
 • Proiectăm şi executăm: lucrări de reabilitare a punctelor termice prin modernizarea instalaţiilor termotehnice şi înlocuirea pompelor, reabilitarea schimbătoarelor de căldură, vaselor de expansiune, etc.
 • Proiectăm şi executăm: automatizări centrale termice.
 • Proiectăm şi executăm: instalaţii de încălzire care utilizează energie regenerabilă ( panouri solare, pompe de căldură, centrale cu peleţi).
 • Proiectăm şi executăm: instalaţii sanitare, staţii de epurare, canalizări, alimentări cu apă şi modernizări reţele de apă.
 • Proiectăm şi executăm: contorizări de fluide (apă rece, apă caldă, energie termică).
 • Proiectăm şi executăm: reţele de telegestiune a datelor pentru apă, energie termică, gaze şi electricitate prin RADIO, GSM şi GPS.
 • Proiectăm şi executăm: instalaţii de utilizare gaze.
 • Proiectăm şi executăm: reţele hidranţi pentru interior şi exterior.

COMERCIALIZARE ECHIPAMENTE CONTORIZARE

 • Comercializăm toată gama de contoare DN 15 - DN 500 pentru apă rece, apă caldă şi energie termică, contoare industriale, contoare speciale (cu anexă), contoare pentru irigaţii şi apă cu impurităţi, precum şi toată gama de contoare cu ultrasunete.
 • Toate aparatele de contorizare corespund normelor internaţionale ISO 9001 în clasele de precizie B, C şi D.
 • Soluţiile constructive alese (geometria spaţiilor ce influenţează curgerea, compoziţia lanţului cinematic, lagărele elementelor în mişcare de rotaţie, etc.) asigură pentru aceste aparate fiabilitate şi anduranţă la un nivel foarte bun, stabilitate în funcţionare cât şi sensibilitate mărită la înregistrarea volumului contorizat.
 • Pentru echipamentele de contorizare ATS acordă consultanţă: dimensionarea aparatelor de măsură, alegerea soluţiei tehnice în raport de nevoile clientului, proiectare, implemetare şi management pentru sistemele de telegestiune şi bazele de date ale clienţilor.

VERIFICAREA METROLOGICĂ A APARATELOR DE CONTORIZARE A CONSUMULUI DE APĂ

 • Aqva Termo Sanit dispune de două laboratoare metrologice moderne dotate cu instalaţii etalon de verificare a contoarelor pentru apă rece: • în conformitate cu standardele internaţionale ISO 4064; • domeniul de măsurare: 0,015 - 250 m3/h; • presiunea de regim la verificare: 6 - 8 bar; • temperatura de regim la verificare: 150C – 600C; • instalaţia permite verificarea contoarelor în clasele metrologice A, B şi C în domeniul de diametre DN 15 - 200 mm, având racordul cu filet sau flanşă.
 • Repararea şi recondiţionarea aparatelor de contorizare a apei în vederea prelungirii duratei de viaţă a contoarelor de apă rece şi caldă, având diametre cuprinse între 15 şi 100 mm, Aqva Termo Sanit a înfiinţat, cu autorizarea BRML, un modern atelier de reparaţii.

SERVICE ŞI MENTENANŢĂ

Atât pentru lucrările proprii (instalaţii sanitare, instalaţii de încălzire centrală, montajul aparatelor de contorizare, programatoare şi sisteme de telecomandă, regulatoare, termostate, dispozitive de control multifuncţionale, dispozitive de protecţie) cât şi pentru cele executate de alte firme, Aqva Termo Sanit asigură la cerere sau pe bază de contract operaţiuni de service. Dotările firmei noastre, echipamentele și maşinile de intervenţie rapidă permit efectuarea operaţiilor specifice de service în condiţii foarte bune, satisfacţia clienţilor noştri fiind garantată. Sesizările se pot face fie la dispeceratul firmei noastre fie direct la Departamentul Service, timpul de intervenţie fiind foarte scurt.Ca şi celelalte activităţi de servicii, service-ul se face în regim de asigurare a calităţii conform ISO 9001/2000.

De asemenea societatea noastră este autorizată ISCIR pentru: • Verificări tehnice periodice şi autorizarea funcţionării centrale termice; • Punere în funcţiune centrale termice; • Service şi reparare centrale termice; • Verificări, revizii şi remedieri instalaţii utilizare gaz; • Cazane murale sau de pardoseală pentru încălzire centrală cu tiraj forţat sau tiraj natural P < 70kW; • Cazane de pardoseală pentru încălzirea centrală de la 70kW pănă la 300 kW; • Cazane de apă cu Pmax ≤ 300 kW, Pmax ≤ 6 bar ( altele decât cele care fac obiectul PT ISCIR A1 - 2002); • Cazane de apă caldă cu 300 kW < Pmax ≤ 17000 kW, pmax ≤ 9bar; • Cazane de abur de joasă presiune cu : D ≤ 4 t/h, pmax ≤ 0,5 bar

Divizia Utilaje

Un loc important în construcţii este rezervat şi utilajelor profesionale. Societatea noastră vă poate pune la dispoziţie o gamă largă de unelte şi utilaje profesionale.

În oferta noastră veţi putea găsi o gamă diversă de utilaje performante. Toate utilajele aflate atât în folosinţă cât şi spre închiriere sunt noi, moderne, eficiente, în stare foarte bună şi oferă maximum de siguranţă beneficiarilor. Folosirea utilajelor vă ajută în optimizarea procesului de producţie şi a timpului de lucru.

Excavaţii, nivelare terenuri, compactarea solului, terasamente, săpat pământul, decopertat, şanţuri, fundaţii, dar şi servicii de deszăpezire, utilajele folosind vole ce se pot adapta oricărei suprafeţe, fie că vorbim despre drumuri, parcări publice, curţi private sau parcări ale centrelor comerciale, dar şi utilaje cu dimensiuni reduse pentru deszăpezirea de alei pietonale, străzi înguste, etc.

Deţinem o gamă diversă de utilaje şi scule (buldoexcavatoare, excavatoare, încărcător frontal, miniexcavator, aparate de sudură PHD, PEID, aparate de sudură electrică, tăietoare de asfalt sau beton, mai compactor, generatoare electrice de la 20 KWA, aparate electrofuziune PHD, PEID, demolator electric,etc.) cu ajutorul cărora vă garantăm lucrări pentru orice fel de proiect de construcţii. Alături de operaţiunile menţionate, societatea noastră pune la dispoziţia clienţilor şi o varietate de agregate de cea mai bună calitate.

De-a lungul timpului, echipa ATS a participat la foarte multe proiecte. Vă puteţi baza pe experienţa noastră în orice fel de lucrări. Pentru eficienţă maximă, folosim numai utilaje moderne şi performante.

Contact

Adresa

Curtea de Arges:   Str.Elena Cuza, Bl. E6, parter
Pitesti:      Str. Vladimirescu Tudor, Nr. 1

Telefon:     0248.610.145
FAX.:        0248.721.099
e-mail:       | office@atsarges.ro | pitesti@atsarges.ro
         |vanzari@atsarges.ro | tehnic@atsarges.ro

Portofoliu

Un număr impresionant de clienţi au beneficiat, de-a lungul timpului, de produsele şi serviciile noastre. Indiferent de tipul lucrărilor realizate, am fost permanent călăuziţi de convingerea că, într-adevăr, calitatea face diferenţa!

Lucrari executate

Construcţii civile şi industriale , amena jări interioare şi exterioare , reabilitări termice , instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune :

 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş (reabilitare centrală termică)
 • Spitalul Judeţean Nr. 2 Piteşti (reabilitare centrală termică)
 • Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea (reabilitare centrală termică pavilion II)
 • Primăria Piteşti (transformare puncte termice în centrale termice de cartier)
 • Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti (grupuri sociale)
 • Lucrări reabilitare termică la blocuri de locuit

Execuţie lucrări de încălzire centrală (proiectare, execuţie şi service):

 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş ( cazane încălzire centrală şi cazan abur )
 • Spitalul Judeţean nr. 2 Piteşti
 • Spitalul de Psihiatrie “Sfânta Maria” Vedea
 • Transformare punct termic 603 Cartier Trivale, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 604 Cartier Trivale, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 711 Cartier Războieni, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 712 Cartier Războieni, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 718 Cartier Exerciţiu, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 1009 Cartier T. Vladimirescu, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 811 Cartier Fraţii Goleşti, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 405 Cartier Viilor, Piteşti în centrală termică
 • Transformare punct termic 504 Spitalul Bălcescu, Piteşti în centrală termică
 • Staţia de epurare a Municipiului Piteşti
 • Inspectoratul Judeţean în Construcţii Argeş
 • Finanţele Publice Argeş
 • Sediu CECAR Piteşti
 • SC Apă Canal 2000 SA Piteşti
 • Direcţia Silvică Argeş
 • Ocolul Silvic Argeș
 • Depoul CFR Piteşti
 • Oficiul Poştal Ştefăneşti
 • Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Piteşti
 • Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Tabăra Nucşoara
 • Registrul Auto Român Argeş
 • Grădiniţa Bănănăi Piteşti
 • Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8 Războieni Piteşti
 • Şcoala Văleni, Argeş
 • Sediul Poliţiei Călineşti, Argeş
 • Centrala Hidroelectrică Curtea de Argeş
 • Sediu Hidroelectrica Curtea de Argeş
 • Sediu Hidroserv Curtea de Argeş
 • Bloc intervenţii Hidroelectrica Oeşti, Argeş
 • Bloc intervenţii Hidroelectrica Bascov, Argeş
 • Hotel Venus Curtea de Argeş
 • Pensiunea Dor de Munte Argeș
 • SC CRI CRI SRL, fabrica de pâine – Vultureşti
 • Peste 1.000 de clienţi persoane fizice

Galerie foto